Het zit inmiddels in m’n DNA gebakken om het ondergenoemde toe te passen in mijn dagelijks leven en in de aanpak van mijn manier van coachen. Het is de basis geweest van de methode die ik voor mezelf heb ontwikkeld. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door verschillende bestaande technieken te combineren en eigen te maken. Het zijn die technieken waar ik zelf van heb gemerkt dat ze voor mij, maar ook voor anderen werken.

  • Mensen willen niet veranderd worden, maar staan wel open voor verandering. Laat ze het zelf aan den lijven ondervinden door het gewoon eens anders te doen en zo laten voelen. Eerst voelen en dan geloven.
  • Duidelijk en helder communiceren en wederzijds commitment is de key tot het maken van concrete afspraken. Als je afspraken met elkaar wilt maken, zorg er dan voor dat je de juiste taal spreekt. Herhaal goed wat je denkt te hebben afgesproken en wees er zeker van dat je elkaar hebt begrepen. Dat is een basis voor het maken van goede afspraken.
  • Ga eerst voor verbinding en daarna voor resultaat. Duik niet meteen in de materie maar maak eerst een echte connectie. Leef je in je gesprekspartner of de persoon waarmee je samenwerkt in. Pas dan kan je echte resultaten boeken.
  • Fouten maken is niet erg. Maak niet continu dezelfde fout, er zijn nog zat andere fouten om te maken. Zie fouten niet als frustraties, maar als mogelijkheden om constructief van te leren. De beste lessen die je in het leven kan leren, zijn van de dingen die niet goed gaan of die je verkeerd hebt aangepakt. Dit krijg je op een bepaalde manier van iets of van iemand teruggekoppeld. Ga voor jezelf opzoek naar hoe je dit kan veranderen en durf hulp te vragen als je er niet uitkomt. Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd.
  • Zeg wat je denkt en doe wat je zegt. Doe je niet anders voor dan dat je bent, de enige die je ooit zal worden ben jezelf. Je kent jezelf het beste, weet waar je kracht ligt. Wees authentiek en eerlijk naar jezelf in de dingen die je doet.
  • Luister en observeer en neem daarna pas actie op gedrag. Ontdek wat de reden is van iemands gedrag door duidelijke vragen te stellen. Geef constructieve en positief opbouwde feedforward, zonder oordeel en kritiek. Van nature willen mensen best goed doen, het is niet altijd duidelijk hoe bepaald gedrag op anderen overkomt.